Bål 1

Skapat av: Crona

Sit ups på sit ups-bänk

2x50, 30

Sätt dig i bänken och jobba upp överkroppen genom att krumma ihop med ryggen. Försök samtidigt spänna in magen för att aktivera de inre sneda magmusklerna.

Styrka för magmusklerna (M. rectus abdominis, M. obliiqus externus abdominis och M. obliiqus internus abdominis) och för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

  1. raka magmusklerna
  2. höftböjarna
  3. sneda magmusklerna

Bålrotationer i maskin

4x12, 20, 25, 32, 39kg

Sätt dig i bålrotationsmaskinen och rotera med överkroppen i ett så stort rörelseutslag som möjligt genom att ställa in maskinens rotationsarmar.
OBS! Tränar du på motions- eller rehabiliteringsnivå bör du utföra övningen mycket långsammare än vad som visas på filmklippet.

Styrka för den yttre- och inre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis och M. obliiqus internus abdominis) och för den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum). även rörlighet i bröstryggen.

  1. sneda magmusklerna