Styrkeprogrammets ordlista

Anaerob uthållighet
Kroppens förmåga att arbeta med mycket hög intensitet under kortare tid, då energiförbrukningen sker utan tillgång till syre. Energin omsätts från muskelglykogen. Vid denna process bildas mjölksyra/laktat som en biprodukt. Efter en viss nivå blir produktionen av laktat större än eliminationen av laktat, vilket leder till en ansamling av laktat. Detta tillstånd upplevs som obehagligt och innebär att muskelfunktionen hämmas pga. den sura miljön.
Visa alla termer i ordlistan