Styrkeprogrammets ordlista

Glykogen
Kroppens förmåga att lagra kolhydrater är mycket begränsad. Kolhydraten och tillika monosackariden glukos kan lagras i muskler och lever i form av glykogen, som är en polysackarid. Kroppen kan lagra glykogen i leverns och i musklernas glykogenförråd, men denna förmåga är begränsad. 1/3 av kroppens totala glykogen förekommer huvudsakligen i lever och resterande 2/3 i muskulatur. Människan har en glykogenreserv på ca 1 600 kcal. Denna förmåga kan dock förbättras genom hård träning genom att musklernas inlagringskapacitet ökar. Under muskelarbete omsätts energi från glykogen. Glykogen är det viktigaste bränslet vid högintensivt arbete och det enda bränslet vid maximal intensitet, då spjälkning till mjölksyra sker.
Visa alla termer i ordlistan