Styrkeprogrammets ordlista

Krumma
Att krumma innebär att flektera ryggen, vilket är motsatsen till extendera eller i vardagligt tal svanka ryggen. Att krumma är viktigt framförallt i många magövningar för att kunna kontrahera de raka magmusklerna.
Visa alla termer i ordlistan