2008-05-27

Det har länge varit känt att koffein, som finns i varierande mängd i olika livsmedel som kaffe, te, läsk och choklad, fungerar som ett prestationshöjande kosttillskott i samband med långvarig aerob aktivitet. Men frågan är om muskeluppbyggnaden stimuleras med koffeintillskott?


Det har länge varit känt att koffein, som finns i varierande mängd i olika livsmedel som kaffe, te, läsk och choklad, fungerar som ett prestationshöjande kosttillskott i samband med långvarig aerob aktivitet.

Då man har gjort tester på uthållighetsidrottare har man sett att koffeintillskott har bidragit till prestationshöljande effekter via ett ökat adrenalinpåslag, ökad hjärtfrekvens och därmed puls, mental pigghet samt ökad frisättning av fria fettsyror. Men frågan är om muskeluppbyggnaden stimuleras med koffeintillskott?

I aprilnumret av den vetenskapliga tidsskriften International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, kan man läsa om en studie* där man ville ta reda på hur koffeinintag en timme före styrketräning påverkade nivåerna av det anabola hormonet testosteron och det katabola hormonet kortisol under träning. Anabola hormon bygger upp kroppen och är positivt för muskeluppbyggnad, medan katabola hormon bryter ner kroppen och verkar i hög grad under sjukdom, stress och träning med mera.

Studien var ett blindtest där man delade upp 24 rugbyspelare i 20-årsåldern i fyra grupper, där respektive grupp fick inta en viss mängd koffein – antingen 0, 200, 400 eller 800 mg. Därefter mätte man testosteron- och kortisolnivåerna under styrketräningen via deltagarnas saliv.

Testosteronnivåerna för samtliga grupper ökade under träning – även för placebogruppen som inte intog något koffein alls. Den grupp som intog 800 mg koffein fick dock ett 21 % högre testosteronpåslag än placebogruppen, samtidigt som koncentrationen av det katabola hormonet kortisol ökade mest hos denna grupp.

Det man kom fram till i denna studie, var att koffein kan ha en viss fördelaktig påverkan på tränngseffekten genom ökningen av testosteron, samtidigt som denna effekt kan neutraliseras på grund av ökningen av kortisol. Så huruvida man kan bygga mer muskler med kaffe eller ej, är alltså än så länge ganska oklart.

Vill du lära dig mer om kosttillskott? Läs då artikeln Kosttillskott under Kost- och Träningsguiden.

*Beaven et al. (2008). Dose effect of caffeine on testosterone and corstisol responses to resistance exercise. International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, 18, 131-41.