2008-08-08

Det har fram tills nu inte funnits några fastslagna rekommendationer kring hur barn och ungdomar bör styrketräna, trots att många studier har påvisat att styrketräning för barn och ungdomar inte är skadligt. Ett kanadensiskt forskarteam har nu gått igenom all tillgänglig forskning och tagit fram rekommendationer kring hur barn och ungdomar bör styrketräna.


Det finns många vetenskapliga studier som motbevisar myter som är associerade med styrketräning för barn och ungdomar – exempelvis att man inte får börja före en viss ålder eller att det är farligt. Genom studier har man kommit fram till att styrketräning för barn och ungdomar är relativt säkert samt att det förbättrar den generella hälsan, förutsatt att man använder sig av vedertagna träningsmetoder.

Förutom att styrketräning framförallt ökar muskelstyrka och muskeluthålligheten hos unga, har även styrketräning använts för att förbättra kroppsfunktionen hos barn med Cystisk fibros och Cerebral Pares. Den ökning av muskelstyrka som man har sett hos barn i olika studier är främst relaterad till neurologiska anpassningar, eftersom ökningen av styrkan i relation till muskelstorleken har varit högre.

Ett forskarteam i Canadian Society for Exercise Physiology, presenterade i juni en studie*, vars syfte var att belysa forskning inom detta område samt erbjuda rekommendationer kring styrketräning för barn och ungdomar, efter som detta tidigare inte funnits beskrivet inom barnmedicinsk litteratur.

Rekommendationer

För det första så menar man att det inte finns någon minimiålder då man får börja träna styrka. Samtidigt påpekar man hur viktigt det är att:

Barn bör träna 2-3 gånger per vecka på icke efterföljande dagar, med 1-2 set och 8-15 repetitioner per övning med 8-12 övningar. Dessa träningsprogram kan även innehålla mer avancerade övningar som t.ex. olympiska lyft, balansövningar och plyometriska hoppövningar, förutsatt att övningarna instrueras och övervakas av kunnig person. Forskarna hävdar att denna typ av träning utförd på rätt sätt leder till ökad muskelstyrka, ökad muskeluthållighet, ökad explosivitet samt förbättrad balans och koodrination

Referenser

*Behm, DG., Faigenbaum, AD., Falk, B. & Klentrou, P. (2008). Canadian Society for Exercise Physiology position paper: Resistance training in children and adolescents. Applied Physiology, Nutrition & Metabolism, 33, 547.

Christou, M., Sotiropoulos, K., Smilos, I. & Tokmakidis, SP. (2007). The Effect of Resistance Training on the Development of Physical Capacities during the Developmental Age. Inquiries in Sport & Physical Education, 5, 41.