2009-03-16

Styrkeprogrammet fortsätter att växa till antalet medlemmar. I lördags registrerade sig medlem nr. 2000. Samtidigt är det över 500 besökare varje dag som använder sidan. Vi på Styrkeprogrammet vill passa på att tacka Er medlemmar för alla bra synpunkter ni gett oss.


Styrkeprogrammet fortsätter att växa till antalet medlemmar. I lördags registrerade sig medlem nr. 2000. Samtidigt är det över 500 besökare varje dag som använder sidan. Vi på Styrkeprogrammet vill passa på att tacka Er medlemmar för alla bra synpunkter ni gett oss.

Dessa synpunkter är oerhört värdefulla för oss och bidrar till att utforma det bästa träningsredskapet på weben. Så fortsätt skicka in synpunkter - det kan vara allt från stavfel till förslag på nya funktioner.

Styrkeprogrammet är ständigt under utveckling. Just nu jobbar vi på en ny delfunktion av sidan, som kommer att resultera i ett nytt planeringsredskap där tränare kan göra årsplaneringar, veckoplaneringar och passplaneringar till sina aktiva. I sin tur kan den aktive logga in och titta på planeringen och programmen.

Det närmaste kommer många nya parövningar filmas och längre fram kommer vi att lägga in alla möjliga rörlighetsövningar inom kategorierna stretching, tänjningar, parövningar, aktiv rörlighet och dynamisk rörlighet.