2009-06-22

I Styrkeprogrammets Kost- och träningsguide kan du läsa olika texter inom framförallt områdena träningslära och näringslära. Nu kan du läsa en ny text om den fysiska grundstenen rörlighet, som är mycket mer än bara stretching.


I Styrkeprogrammets Kost- och träningsguide kan du läsa olika texter inom framförallt områdena träningslära och näringslära. Texter som kan ge dig den kunskap som krävs för att optimera dina träningsresultat och för att prestera optimalt. Nu har vi lagt ut en omredigerad text om rörlighetsträning där vi bland annat redogör för de olika metoderna för rörlighetsträning samt reder ut begreppet stretching. Läs texten här!