2009-11-24

Är det farligt att träna som gravid? Vilka övningar kan man göra? Hur tungt kan man belasta? Som gravid är frågorna ofta många kring detta ämne. Nu har vi skrivit ner råden kring träning för gravida samt sammanställt ett färdigt träningsprogram för gravida kvinnor.


Intresset från våra medlemmar har under senaste tiden varit stort kring träning för gravida. Är det farligt att träna som gravid? Vilka övningar kan man göra? Hur tungt kan man belasta?

Som gravid är frågorna ofta många kring detta ämne. För att redogöra för hur man bör träna har vi nu sammanställt artikeln Träning för gravida, där man kan läsa om hur man bör träna uthållighetsträning, styrketräning och rörlighetsträning. Här kan man även läsa om specialfall där man först bör konsultera med läkare kring huruvida man kan träna eller ej.

För att förenkla sammanställningen av ett träningsprogram har vi lagt upp ett generellt program under Färdiga program som vi kallar Graviditetsprogrammet. Läs gärna artikeln innan du börjar träna med programmet. Lycka till!