Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida underben

Utförande

Sitt ner i situpsställning och jobba med fötterna upp mot underbenen samtidigt som kompisen håller emot. På tillbakavägen håller du emot och kompisen pressar ned fötterna.

Syfte/Effekt

Styrka för fotböjarna (M. tibialis anterior och M. extensor digitorum longus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida underben