Nedan följer Svenska näringsrekommendationer samt Sveriges Olympiska Komittés näringsrekommendationer till idrottare. Svenska näringsrekommendationer säger hur mycket den svenska befolkningen bör äta av respektive näringsämne, medan SOK:s näringsrekommendationer tar hänsyn till elitidrottares speciella näringsbehov.

Allmänna rekommendationer eller rekommendationer till idrottare?

Man kan säga att de personer som tränar upp till en timma per dag med låg intensitet kan följa vanliga rekommendationer. Med E % menas energiprocent, alltså hur stor procent av den totala energin som bör komma från ett visst näringsämne. Där det står rekommendationer per kg kroppsvikt med ett övre och ett undre värde, så bör man inte understiga det undre värdet, men det är helt ok att överstiga det övre värdet.

Anledningen till att man har satt ett övre värde är att studier inte har visat ytterligare positiva effekter om man har ökat intaget. Varför man inte har bestämt sig för en enda siffra beror delvis på hur hårt man har tränat och dels på hur mycket av kroppsvikten som består av muskelmassa. Större mängd muskelmassa indikerar att man bör följa det övre värdet och tvärtom.

Vi har inte valt att nämna vitaminer och mineraler eftersom rekommendationerna är desamma för vanliga personer som för elitidrottare. Med en varierad kost får man oftast i sig mer än de rekommenderade värdena av vitaminer och mineraler. Tänk på att ju större energiintag du har, desto större mängd vitaminer och mineraler får du i dig, förutsatt att du har en varierad kostållning.

Om du undrar var du hittar de olika näringsämnena i maten kan du läsa stycket Här hittar du de energigivande näringsämnena i maten.

Allmänna näringsrekommendationer

Protein

Kolhydrater

Fetter

Näringsrekommendationer till idrottare

Protein

Kolhydrater

Fetter

Referenser

Abrahamsson, L., Andersson, A., Becker, W. & Nilsson, G. (2006). Näringslära för högskolan. Stockholm: Liber.

Burke, L. (2007). Practical Sports Nutrition. Human Kinetics.

Sveriges Olympiska Kommitté (2000). Kostpolicy och kostrekommendationer för elitidrottare.

Manroe, MM., Barr, SI. & Butterfield, GA. (2000). Position of the American Dietetic Association, Dietitans of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and athletic performance. Journal of American Dietetic Association, 100, 1543-56.

Svenska Näringsrekommendationer: rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Uppsala: Livsmedelsverket (2005)

Gillade du den här artikeln?

Då får du gärna rekommendera den till andra genom att dela "Allmänna näringsrekommendationer vs. näringsrekommendationer för idrottare" på Facebook eller Twitter.