Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. bröst

Utförande

Fäst kabelhandtaget i lägsta fästet och fatta handtaget med båda händerna. Ställ dig med sidan av kroppen mot viktmagasinet med lätt böjda ben och lås höfterna i denna position då de pekar framåt.

Dra nu handtaget nerifrån ena sidan och snett uppåt förbi kroppen med raka armar. Håll sedan emot på tillbakavägen.

Tänk på att böja på benen, jobba med raka armar och att låsa
höfterna så att de pekar rakt framåt.

Syfte/Effekt

Styrka för främst de inre och
yttre sneda magmusklerna (M.
obliiqus
internus och externus abdominis), men även för överarmssträckaren (M.
triceps brachii) och för bröstmuskeln (M. pectoralis major).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna