Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. underarmar

Utförande

Sitt på bänk och fatta stången knäbrett med handflatorna vända mot golvet. Lägg underarmarna på framsida låren och låt händerna med stången i hänga utanför knäna. Curla nu upp stången genom att lyfta händerna uppåt. Tänk på att fixera underarmarna mot låren hela tiden.

Syfte/Effekt

Styrka för underarmssträckarna (M. extensor carpi radialis, M. extensor digitorum, M. extensor digiti minimi och M. extensor carpi ulnaris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen underarmar