Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. raka magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Krumma överkroppen upp mot vänster knä med höger bröst och tvärtom genom att rotera överkroppen.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre sneda- och den raka magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis och M. rectus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna