Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. raka magmusklerna

Utförande

Ligg på rygg, lyft upp benen till lodrätt position, böj underbenen och krumma upp överkroppen samtidigt som du roterar densamma, genom att kontrahera magmusklerna . Möt alltså vänster knä med höger bröst och tvärtom.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre sneda- och den raka magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis och M. rectus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna