Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. sneda magmusklerna

Utförande

Sätt er på rumpan med raka ben så att benen ligger om lott. Lyft sedan på benen så att endast rumpan har kontakt med golvet. Rotera nu benen i cirklar runt kompisens ben.

Syfte/Effekt

Styrka för de yttre sneda- (M. obliiqus externus abdominis), de inre sneda magmusklerna (M. obliiqus internus abdominis) och de raka magmusklerna (M. rectus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna