Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. övre rygg
  3. rumpa/säte

Utförande

Ligg på sidan med ena underarmen på bosubollen och med ena fotens utsida på golvet. Kroppen skall i detta läge vara så rak som möjligt i alla vinklar. Håll i denna position en viss tid och byt sedan håll.

Tänk på att inte pikera i höften och på att ha en platt övre rygg genom att spänna skulderbladsmusklerna.

Syfte/Effekt

Isometrisk och stabiliserande styrka för de inre + yttre sneda magsmusklerna (M. obliiqus internus + externus abdominis), höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae), mellersta rumpmuskeln (M. gluteus medius) och skulderbladsmusklerna (M. serratus anterior, M. teres major och M. subscaspilaris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna