Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. höftböjarna

Utförande

Ligg på sidan i ställningen med överkroppen utanför den yttersta remmen och lyft överkroppen nerifrån och upp. Tänk på att spänna in magen under tiden för att aktivera de inre sneda magmusklerna.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre- och den inre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis och M. obliiqus internus abdominis), den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum) och M. tensor fasciae latae.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna