Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. höftböjarna

Utförande

Ligg på sidan. Din partner trycker dina ben mot marken samtidigt som du lyfter överkroppen uppåt i sidled.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis) samt för den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna