Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna

Utförande

Sätt dig i bålrotationsmaskinen och rotera med överkroppen i ett så stort rörelseutslag som möjligt genom att ställa in maskinens rotationsarmar.
OBS! Tränar du på motions- eller rehabiliteringsnivå bör du utföra övningen mycket långsammare än vad som visas på filmklippet.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre- och inre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis och M. obliiqus internus abdominis) och för den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum). även rörlighet i bröstryggen.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna