Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna

Utförande

Ställ med sidan av kroppen mot kabelmaskinen och fatta handtagen som är fäst i den nedre delen av maskinen. Räta nu upp kroppen genom att dra med sidomusklerna. Håll emot på tillbakavägen och upprepa rörelsen.

Syfte/Effekt

Styrka för de yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus abdominis) och den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna