Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. axlar
  3. biceps

Utförande

Stå upp med kroppen vänd mot bollplanket. Håll bollen med sträckta armar och kasta den mot planket genom att hämta kraft bakom kroppen. Fånga därefter bollen på studsen och upprepa rörelsen.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka för de yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus abdominis), för deltamuskeln (M. deltoideus, främre del) och för överarmsböjaren (M. biceps brachii). Även styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna