Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. rumpa/säte
  3. höftböjarna

Utförande

Ligg på sidan i ställningen med benen och rumpan utanför den yttersta remmen. Lyft nu benen rakt upp och håll emot på nervägen.

Tänk på att spänna in magen under tiden för att även aktivera de inre sneda magmusklerna.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre- och den inre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis och M. obliiqus internus abdominis), den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum), den mellersta rumpmuskeln (M. gluteus medius) och M. tensor fasciae latae.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna