Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. övre rygg
  3. axlar

Utförande

Sitt med sidan av kroppen mot ett plank eller en kompis. Var rak i rygg och armar och jobba med så stort rörelseomfång som möjligt under kastet, dvs. genom att hämta bollen långt bak. Tänk på att så mycket som möjligt jobba med bålen och inte med armarna.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka i den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis), den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi) och axlar (M. deltoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna