Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. framsida lår
  3. nedre rygg

Utförande

Person A greppar person B runt midjan med underarmsgrepp och lyfter denne. B fattar också ett underarmsgrepp runt A:s nacke.

A svingar nu B från sida till sida. Från den ena sidan till den andra gäller det att räta på ryggen och sträcka på benen.

Tänk på att hålla ryggen rak och att spänna upp bålen inför varje pendling.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre sneda magmusken (M. obliiqusexternus abdominis), bukpressen (M. transversus abdominis), framsida lår (M. quadriceps femoris), den raka ryggmuskeln (M. erector spinae) och stora sätesmuskeln (M. gluteus maximus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna