Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. axlar
  3. bröst

Utförande

Stå upp med sidan av kroppen mot bollplanket. Håll bollen med sträckta armar, hämta kraft bakom kroppen och kasta iväg bollen mot planket genom att jobba med de sneda magmusklerna.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka för de yttre sneda magmusklerna (M. obliiqus externus abdominis), för deltamuskeln (M. deltoideus, främre del), för bröstmuskeln (M. pectoralis major) och för överarmsböjaren (M. biceps brachii). Även styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna