Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. höftböjarna
  3. raka magmusklerna

Utförande

Sätt dig på bänken, lyft upp överkroppen med en krummande rörelse samtidigt som du roterar överkroppen. Möt höger axel mot vänster knä och tvärtom.

Syfte/Effekt

Styrka för den raka- och den yttre sneda magmuskeln (M. rectus abdominis och M. obliiqus externus abdominis) och för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna