Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. raka magmusklerna
  3. höftböjarna

Utförande

Lägg dig på sidan i ställningen med höften på den yttersta remmen. Sätt händerna bakom huvudet och gå ner i bottenläget där du vrider framsidan av överkroppen nedåt. Härifrån lyfter du upp överkroppen samtidigt som du roterar runt med överkroppen ett halvt varv.

Testa gärna parövningsvarianten Sned ryggresning med rotation.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis), den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum), för höftböjaren (M. tensor fasciae latae), mediala rumpmuskeln (M. gluteus medius) och för de raka ryggmusklerna (M. erector spinae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna