Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. nedre rygg

Utförande

Person A lägger sig med ansiktet och bröstet mot marken, men med benen uppdragna på ena sidan. Person B sätter sig nu på A:s ben samtidigt som A lyfter ryggen och sedan roterar överkroppen så att framsidan av överkroppen vänds uppåt.

Testa även varianten Rotationssitups i Belly/Back-ställning.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis), den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum), M. rotatores och för de raka ryggmusklerna (M. erector spinae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna