Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. höftböjarna

Utförande

Ligg på sidan med benen ihop och tänk på att vara rak i kroppen. Lyft nu benen uppåt genom att aktivera sidomuskulaturen.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis) och för höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna