Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. övre rygg
  3. höftböjarna

Utförande

Ligg på sidan med ena underarmen på bosubollen och ena fotens utsida på marken. Lyft nu upp höftpartiet så att du blir rak som en planka i kroppen. Börja sedan att rotera överkroppen neråt/framåt och sedan tillbaka och bakåt.

Tänk på att ha en platt övre rygg genom att stabilisera med skulderbladsmuskulaturen och att spänna bålen under övningens gång.

Syfte/Effekt

Isometrisk och stabiliserande styrka för de inre + yttre sneda magsmusklerna (M. obliiqus internus + externus abdominis), höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae), mellersta rumpmuskeln (M. gluteus medius) och skulderbladsmusklerna (M. serratus anterior, M. teres major och M. subscaspilaris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna