Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna

Utförande

Ställ dig med ryggen mot väggen med fötterna ca en halvmeter ut från väggen. Här ska du dra in naveln mot ryggraden och ligga kloss an mot väggen med svanken. Gå nu med små steg bakåt med fötterna närmare mot väggen samtidigt som du bibehåller spänningen i de inre bålmusklerna och kontakten med svanken mot väggen.

Gå inte längre upp än att du kan bibehålla kontakten med väggen med svanken. Börja sedan om igen.

 

Syfte/Effekt

Övningen syftar till att lära sig hitta de bålstabiliserande musklerna M. transversus abdominis och M. obliiqus internus abominis. Övningen riktar sig till personer som förlorat kontrollen över denna muskulatur pga inaktivitet och som till följd av detta ofta har ryggproblem.

Att kunna "hitta" dessa muskler är grunden för all
annan bålträning.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna