Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna

Utförande

Ligg på rygg med böjda ben. Jobba nu på att pressa svanken mot underlaget och hålla kvar där i några sekunder innan du slappnar av igen. Tänk  att du ska dra in naveln mot ryggraden.

 

Syfte/Effekt

Övningen syftar till att lära sig hitta de bålstabiliserande musklerna M. transversus abdominis och M. obliiqus internus abominis. Övningen riktar sig till personer som förlorat kontrollen över denna muskulatur pga inaktivitet och som till följd av detta ofta har ryggproblem.

Att kunna "hitta" dessa muskler är grunden för all annan bålträning.

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna