Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna

Utförande

Häng i räcket och håll överkroppen i en vågrätt position och jobba med benen från sida till sida. För ytterligare belastning, fäst då en fotmanchett eller viktbälte kring fötterna.

Syfte/Effekt

Styrka för den yttre sneda magmuskeln (M. obliiqus externus abdominis) och den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi). Bra övning för att skapa rotationsrörlighet i ryggen.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna