Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. nedre rygg
  3. framsida lår

Utförande

Stå upp med en fotlängd mellan fötterna. Fatta tag i en viktskiva och lyft den från sida till sida som om du befann dig i en smal korridor.

Tänk på att först lyfta med ben och rygg/sida och till sist armarna.

Syfte/Effekt

Styrka för de sneda magmusklerna (M. obliiqus externus abdominis), den frykantiga ryggmuskeln (M. quadratus lumborum), framsida lår (M. quadriceps femoris), de raka ryggmusklerna (M. erector spinae), rumpan (M. gluteus maximus), de breda ryggmusklerna (M. latissimus dorsi) och överarmsböjaren (M. biceps femoris).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna