Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. axlar
  3. bröst

Utförande

Stå på knäna med sidan av kroppen mot bollplanket. Håll bollen med raka armar, hämta kraft bakom kroppen och kasta bollen i planket. Fånga upp bollen på studsen och upprepa rörelsen.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka för de yttre sneda magmusklern (M. obliiqus externus abdominis), bröstmuskeln (M. pectoralis major), deltamuskeln (M. deltoideus) och för överarmsböjaren (M. biceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna