Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. nedre rygg

Utförande

Fäst kabelhandtaget i det fäste som är i jämnhöjd med din midja och fatta handtaget med båda händerna. Ställ dig med sidan av kroppen mot viktmagasinet med lätt böjda ben och lås höfterna i denna position då de pekar framåt.

Dra nu handtaget från ena sidan och förbi kroppen med raka armar. Håll sedan emot på tillbakavägen.

Tänk på att böja på benen, jobba med raka armar och att låsa höfterna så att de pekar rakt framåt.


Syfte/Effekt

Styrka för främst de inre och yttre sneda magmusklerna (M.
obliiqus
internus och externus abdominis), men även för överarmssträckaren (M.
triceps brachii) och för bröstmuskeln (M. pectoralis major).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna