Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Bosuboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. rumpa/säte
  3. övre rygg

Utförande

Ligg på sidan med ena underarmen på bosubollen och med ena fotens utsida på golvet. Kroppen skall i detta läge vara så rak som möjligt i alla vinklar. Lyft nu ena benet och ena armen, håll i denna position en viss tid och byt sedan håll.

Tänk på att inte pikera i höften och på att ha en platt övre rygg genom att aktivera skulderbladsmusklerna. Tänk även på att inte vrida höftpartiet.

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för de inre + yttre sneda magsmusklerna (M. obliiqus internus + externus abdominis), höftböjarna (M. iliopsoas och M. tensor fasciae latae), mellersta rumpmuskeln (M. gluteus medius), skulderbladsmusklerna (M. serratus anterior, M. teres major och M. subscaspilaris) och axlarna (M. deltoideus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna