Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. sneda magmusklerna
  2. nedre rygg
  3. övre rygg

Utförande

Person A hoppar upp på person B:s rygg. Därefter skall A klättra X antal varv runt B. B ska tänka på att under övningen stabiliesera bålen genom att spänna dess muskler. Byt sedan position.

 

 

Syfte/Effekt

Isometrisk styrka för B:s bålmuskulatur (M. erector spinae, M. transversus abdominis, M. obliiqus internus +  externus abdominis, M. quadratus lumborum och M. multifidus) och framsida lår (M. quadriceps femoris).

Styrka för A:s överarmsböjare (M. biceps brachii) och övre ryggmuskulatur (M. latissimus dorsi, M. trapezius, M. teres major och M. rhomboideus).

 

Fler övningar som också tränar muskelgruppen sneda magmusklerna