Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. övre rygg

Utförande

Palla upp en bänk på två lådor eller liknande, lägg dig på mage på bänken, låt armarna hänga rakt ner med en hantel i varje och lyft sedan armarna uppåt åt sidan - alltså ifrån kroppen. Jobba med lätt böjda armar.

Syfte/Effekt

Styrka för kappmuskeln (M. trapezius), deltamuskeln (M. deltoideus, bakre del), M. infraspinatus och M. teres minor.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen övre rygg