Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. nedre rygg
  2. rumpa/säte

Utförande

Person A ligger ner på mage och person B sitter på A:s rumpa. A lyfter upp ryggen så långt som möjligt med händerna på nacken, samtidigt som B utgör ett motstånd genom att pressa armarna mot A:s rygg.

Syfte/Effekt

Styrka för de raka ryggmusklerna (M. erector spinae) och rumpan (M. gluteus maximus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen nedre rygg