Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Kettlebell

Aktiverade muskelgrupper

  1. nedre rygg
  2. rumpa/säte
  3. framsida lår

Utförande

Rörelsen är precis som swing med en hand fast kettlebellen fortsätter upp till ett läge rakt ovanför kroppen. När kettlebellen är lite ovanför huvudhöjd ska axeln dras lite bakåt för att direkt skjutas fram till tidigare positionen, detta för att kettlebellen ska vända sig och du ska kunna lägga din arm under kettlebellen menas den fortfarande har fart uppåt. Snatchen är en teknikkrävande övning och att kunna utföra enhandsswingen är ett krav innan snatchen kan utföras.

Andning

För att få en säker rörelse behövs ett högt buktryck när belastningen är som störst, därför ska du andas in när kettlebellen är på toppen eller i nedåtfasen. Andas ut när kettlebellen närmar sig toppen i uppåtfasen.

Att tänka på

 

Syfte/Effekt

Snatchen är en helkroppsövning där styrka och explosivitet tränas, främst i de stora drivande musklerna framsida och baksida lår, säte och rygg. Även isometrisk styrka i bål-, underarms. och skulderbladsmuskulatur.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen nedre rygg