Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Kroppsbelastande

Aktiverade muskelgrupper

  1. nedre rygg
  2. baksida lår
  3. triceps

Utförande

Sätt dig på rumpan med böjda ben och vila överkroppen på armarna. Pressa nu upp höften till ett läge där kroppen bildar en linje från knä till axel. Gå nu framåt i denna position utan att tappa höften.

Syfte/Effekt

Styrka i ryggens(M. erector spinae), baksida lårens (M. biceps femoris, M. semitendinosus och M. semimembranosus), rumpans (M. gluteus maximus) och överarmssträckarens (M. triceps brachii) innerläge.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen nedre rygg