Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Övriga redskap

Aktiverade muskelgrupper

  1. nedre rygg
  2. baksida lår
  3. rumpa/säte

Utförande

Stå på en låda och fatta en hantel med båda händerna. Böj nu framåt överkroppen med rak rygg och med lätt böjda ben och sök hanteln nedanför lådan åt ena sidan. Lyft upp härifrån och jobba sedan ner mot andra sidan. Ju mer sträckta ben du har, desto mer belastas baksida lår.

Syfte/Effekt

Styrka för de raka ryggmusklerna (M. erector spinae), baksida lår (M. semimembranosus, M. semitendinosus och M. biceps femoris), den fyrkantiga ländryggsmuskeln (M. quadratus lumborum) och rumpan (M. gluteus maximus).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen nedre rygg