Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Parövning

Aktiverade muskelgrupper

  1. nedre rygg
  2. övre rygg
  3. biceps

Utförande

Person A kopplar fingergrepp runt person B:s midja ovanifrån när B står framåtlutad enligt bilden.

A böjer nu lätt benen, spänner bålen och pendlar B från utgångspositionen till andra sidan genom att B hamnar upp och ner på väg mot andra sidan.

Tänk på att spänna och stabilisera bålen inför varje lyft.

 

Syfte/Effekt

Styrka för den raka ryggmuskeln (M. erector spinae), kappmusklen (M. trapezius), den breda ryggmuskeln (M. latissimus dorsi) och överarmsböjarna (M. biceps brachii, M. brachialis och M. brachioradialis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen nedre rygg