Svårighetsgrad

  • Medel

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. nedre rygg
  2. axlar
  3. triceps

Utförande

Ligg på mage och håll bollen i händerna framför eller ovanför huvudet. Gör en ryggresning och kasta iväg bollen mot planket eller till din partner. Håller du bollen framför huvudet blir kastet en tvåhandsstöt. Håller du bollen ovanför huvudet blir det mer ett slags inkast. För större belastning, ligg då kvar i det uppresta läget då du väntar på att få tillbaks bollen.

Syfte/Effekt

Anaerobt uthållig styrka i rygg (M. erector spinae) och axlar (M. deltoideus och M. trapezius) samt explosiv styrka i överarmssträckaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen nedre rygg