Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Maskiner

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst

Utförande

Sätt dig i pec-deckermaskinen efter att du har ställt in sitsen så att armarna befinner sig i vågrätt position då du lägger armarna mot kuddarna. Pressa nu ihop kuddarna.

OBS! Det finns en hel del olika peck-deckermaskiner med olika utformning och kvalitet. Vissa maskiner kan man ändra slaglängden på så att man tvningas arbeta en längre väg. Detta ökar rörligheten och bör eftersträvas. Det finns även maskiner med handtag för händerna istället för kuddar.

 

Syfte/Effekt

Styrka för brösten (M. pectoralis major) och M. coracobrachialis.

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst