Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Medicinboll

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. axlar
  3. sneda magmusklerna

Utförande

Stå upp med ena benet sträckt framför dig och kasta iväg bollen med rak arm ut åt sidan, likt ett flyes-lyft på bänk. Vrid först på med bålen, för att till sist trycka på med armen.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka i bröst (M. pectoralis major), axlar (M. deltoideus, fräre del) och överarmsböjaren (M. biceps brachii) samt styrka i de sneda magmusklerna (M. obliiqus externus + internus abdominis).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst