Svårighetsgrad

  • Lätt

Kategori

  • Expanderband

Aktiverade muskelgrupper

  1. bröst
  2. axlar

Utförande

Fäst bandet i huvudhöjd i en stolpe eller dylikt. Ställ dig med ryggen mot bandet och fatta bandets handtag med ena handen. Håll armen i ett högt och sträckt läge. Dra nu fram armen den första biten med hjälp av bröstmuskeln. Fullfölj sista biten genom att inåtrotera axeln och sträcka armen.

Syfte/Effekt

Styrka för bröstmuskeln (M. pectoralis major), för axelns inåtrotatorer (M. subscaspilaris, M. teres major, M. pectoralis major och M. coracobrachialis) och för överarmsstrcäkaren (M. triceps brachii).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen bröst