Svårighetsgrad

  • Svår

Kategori

  • Fria vikter

Aktiverade muskelgrupper

  1. framsida lår
  2. nedre rygg
  3. axlar

Utförande

Ställ dig axelbrett med benen och fatta stången/hanteln på mitten med ena handen. Böj nu benen och låt överkroppen vara framåtlutad, men rak. Börja nu lyftet genom att dra med benen, därefter ryggen, till sist med axlarna varpå armen fullföljer lyftet och då du kastar dig under stången/hanteln för att fånga upp den.

Du kan genomföra lyftet både med hantel eller skivstång.

Syfte/Effekt

Explosiv styrka med balans och kroppskontrollsträning. Styrka för framsida lår (M. quadriceps femoris), nedre ryggen (M. erector spinae), stora rumpmuskeln (M. gluteus maximus) och axlarna (M. deltoideus och M. trapezius).

Fler övningar som också tränar muskelgruppen framsida lår